Seminer Konularımız

AİLE HUKUKU :
Aile İçi Şiddet
Boşanma 1 (Boşanma Nedenleri )
Boşanma 2 ( Boşanmanın Sonuçları : Velayet-nafaka-tazminat)
Boşanma 3 ( Mal rejimleri ve boşanma sonrası mal paylaşımı)

TEMEL SORUNLAR :
Site ve Apartmanlarda Yaşanan Sorunlar ve Çözüm yolları,
Kira sözleşmesi,
Kat Mülkiyeti Sorunları
Miras (Eşin mirastaki hakkı, kız çocuklarından mal kaçırma vs)
Tüketici Hakları
İşten Çıkarılmada Haklar
Mobbing
Hasta Hakları
Spor Hukuku

ÇOCUK HAKLARI :
Çocuğun İhmal ve İstismarı
Çocuğun Bakım ve Eğitim hakkı
Çocuklarda Madde Bağımlılığı
Uluslar arası ve Ulusal düzenlemelerde çocuk
Evlat edinme
Koruyucu Aile